17
okt

Diskiminering på nätet

Föreläsning med Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Allt fler personer deltar i olika sociala forum på internet. I denna föreläsning får
du bland annat lära dig vilka lagar och regler som gäller på internet utifrån ett diskrimineringsperspektiv.
Föreläsningen vänder sig framförallt till dig som har barn eller ungdomar som vistas mycket på nätet och/eller till skolpersonal.
Föreläsare är Per Hydén från
Brottsförebyggande Centrum i Värmland.
Deltagande är gratis.
Anmälan: www.medborgarskolan.se
Tfn 054-10 21 40
INFO
Plats
Arrangör
Medborgarskolan

varmland@medborgarskolan.se
Namn
Nordmarkens skola
Adress
Skolvägen
Årjäng
Kommun: Årjäng
Tillbaka
Föreläsning

Tillfällen

2017-10-17 18:00