Holmedals Hembygdsgård

Hembygdsgården består av två bostadshus.
Det ena är i två våningar med enkel stugplan, d v s förstuga samt ett större och ett mindre rum i vardera våningsplanet. Huset är moderniserat invändigt.
Det andra huset är en Svenstuga från Tveten, en envåningsstuga med två rum och längs 2/3 av långsidan är det en svalgång.
INFO
Plats
Arrangör
Holmedals Hembygdsförening
Tveten Svenstuga
672 94 Årjäng
Namn
Holmedals Hembygdsgård
Adress
Holmedal
672 94 Årjäng
Kommun: Årjäng
Vägbeskrivning
Kör E18 mot Oslo, efter ca 14 km svänger ni vänster mot Holmedal, efter ytterligare 400 m ligger hembygdsgården som första hus till höger.
Tillbaka
Årjäng
Besök hemsida
Hembygdsgård