Holmedals kyrka

Holmedals kyrka är uppförd i nyklassicistisk stil.
Holmedals kyrka uppfördes åren 1854-57 efter ritningar av arkitekten C G Blom-Carlsson. Den nya kyrkan ersatte en timrad korskyrka från 1686, belägen ca 200 meter väster om den nuvarande kyrkplatsen. På samma plats stod tidigare en medeltida träkyrka.

Holmedals kyrka,är uppförd i nyklassicistisk stil och har en tämligen oförändrad exteriör. Kyrkan har ett rektangulärt kyrkorum med inbyggt smalare kor och flankerande smårum.
Under 1996 genomgick kyrkan en omfattande renovering då bland annat altaruppsats och predikstol konserverades.

Nära kyrkan ligger prästgården med manbyggnad från 1806 och Karl XII-stugan, hitflyttad 1739. I den sistnämnda lär enligt traditionen Karl XII ha övernattat.
INFO
Plats
Arrangör
Holmedal och Karlanda Församling
Prästgården
672 94 Årjäng
057320002
Namn
Holmedals kyrka
Adress
503
672 94 Årjäng
Kommun: Årjäng
Tillbaka
Årjäng
Kyrka