Långelanda Tingshus

Sveriges äldst bevarade tingshus.
Vid ett tingssammanträde i januari 1800 beslöts att ett nytt tingshus skulle byggas. Det stod klart 1802 och användes till 1936, då ett modernare tingshus inne i Årjäng togs i bruk.

I Långelanda finns tre byggnader, en arrestlokal, ett arkiv och en tingshusbyggnad, som är kulturminnesmärkta. Arresten är byggd av det gamla tingshuset och arkivet byggdes under början av 1900-talet. Tingshuset är tillgängligt för besökare men du behöver en kod för att komma in. Koden får du från arrangören eller på turistbyrån i Årjäng.

Tingshusbyggnaden har en förnämlig exteriör, men det är ändå inredningen som är särskilt intressant. Skranket i tingssalen är utformat som en domarring.
Innanför finns platser för tolv nämndemän, som sitter vända mot domaren och med ryggen mot allmänheten. Domaren och hans biträde sitter vid domarbordet vända mot åhörarna.

Byn Långelanda, där tingshuset är beläget, är en radby med husen placerade efter en lång bygata. Byn är en av de bäst bevarade radbyarna i Värmland. De äldsta husen var byggda på 1800-talet.
Här fanns förr skjutshåll och gästgiveri. Domaren och nämndemännen inkvarterades i gårdarna i byn under de veckor som ting pågick.

Det finns en bok om Nordmarks härad och Långelanda tingshus. Den är skriven av Anna-Lena Nordström.

År 1865 hölls en både i Sverige och utomlands uppmärksammad rättegång. Den åtalade var dåvarande kyrkoherden i Silbodals församling, Anders Lindbäck.
Han stod åtalad för att ha mördat flera församlingsbor genom att ha blandat arsenik i nattvardsvinet, då han gjort hembesök hos fattiga och sjuka. Anledningen var enligt Lindbäck barmhärtighet.
Den verkliga orsaken var att Lindbäck ansåg att socknen hade för stora utgifter för fattigvården. Han fälldes för morden och dömdes till döden. Han gick dock händelserna i förväg och tog sitt liv i länsfängelset i Karlstad.

Tidigare under åren har ett bygdespel om en rättegång hållits i Långelanda. De sista åren har ett nyskrivet drama i fem scener spelats på Silbodals Hembygdsgård. Det är skrivet av Gösta Karlsson, Årjäng och har titeln "Först ordning på jorden" efter ett uttalande av kyrkoherde Lindbäck.
Bygdespelet handlar också om den person som kunde vittna så att Lindbäck blev fälld, Daniel i Huken. Han fick flera gånger nattvarden med förgiftat vin, men han kunde inte svälja det. Hans mor blev dock ett av Lindbäcks offer.
INFO
Plats
Arrangör
Silbodals Hembygdsförening
0768399840
Namn
Långelanda Tingshus
Adress
Långelanda
672 91 Årjäng
Kommun: Årjäng
Vägbeskrivning
Från Årjäng kör ni väg 172 mot Arvika ca 5 km. Tag till vänster vid skylten,Tingshus, sevärdhet.
Tillbaka
Årjäng
Hus & kulturmiljöer