Lennartsfors slussar

Slussarna är insprängda i berget och efter slussarna följer en bergskanal med höga kanter.
Slusstrappan består av tre slussar med en total nivåskillnad om 7,5 m. Strax ovanför slusstrappan korsas Dalslands kanal av en landsvägsbro (klaffbro) med 3 m fri höjd.

Lennartsfors slusstrappa är den mest imponerande i Dalslands kanal efter Håveruds. Slussarna är insprängda i berget och efter slussarna följer en bergskanal med höga kanter. Slusstrappan består av tre slussar med en total nivåskillnad om 7,5 meter. Strax ovanför slusstrappan korsas kanalen av en landsvägsbro (klaffbro) med 3 m fri höjd.

När man ankommer till övre slussen från norr (från sjön Foxen) går man in i en lång, smal farled. Leden skiljs från det strömmande vattnet ned till kraftverket av en smal stenpir. I vattenområdet ovanför stenpiren är det oftast stark strömsättning, i synnerhet när vattenståndet är högt. Båtar som kommer norr ifrån förtöjer vid väntbryggan. Här finns en så kallad ”anropsstation” med skriftlig information om hur man kontaktar slussvakten. För söderifrån kommande båtar markerar en grön boj den del av väntbryggan som inte håller 1,8 m djup.

Redan på 1500-talet fanns en vattenkvarn här vid Ränkforsen. Något som kan kallas ett riktigt samhälle blev det dock inte förrän 1839 då Lennartsfors Bruk grundades och orten fick sitt namn efter ägaren Lennart Uggla. Bruket tillverkade allt från båtar till spottkoppar och för att underlätta transporterna till och från Lennartsfors byggdes slusstrappan. Bruket lades ned 1877 och i stället etablerades ett träsliperi i Lennartsfors. 1948 startade nästa industriepok när Lennartsfors Mekaniska Verkstad, i samarbete med Facit i Åtvidaberg, började tillverka dupliceringsapparater och räknesnurror.
Företaget finns kvar och verksamheten är idag inriktad mot småskaligt skogsbruk. Mindre sågverk och den så kallade Järnhästen hör till produktutbudet.
En sak till om Lennartsfors. Härifrån kommer ”Säcken”. Vi menar förstås skidkungen Thomas Wassberg.
INFO
Plats
Arrangör
Dalslands kanal AB
Nils Ericsons väg 1, Upperud
464 72 Håverud
info@dalslandskanal.se
Namn
Slussarna i Lennartsfors
Adress
506
672 92 Årjäng
Kommun: Årjäng
Vägbeskrivning
Cirka 15 km sydväst om Årjäng.
Tillbaka
Årjäng
Besök hemsida
Dalslands kanal
Båt
Hus & kulturmiljöer
Kanot
Slussar
Unionsleden