Silleruds kyrka

Silleruds kyrka är ett bland flera exempel på Emil Langlets arkitektoniska skapelser.
Langlet var inspirerad av centralkyrkans idé och skapade sexkantiga kyrkor utan särskilt markerade kor.
Över kyrkorummets mitt placerade han klocktornet. Kyrkan i Sillerud byggdes 1888 och ersatte då en riven träkyrka, från vilken flera inventarier övertogs, bl a en altaruppsats från 1727.
INFO
Plats
Arrangör
Silleruds Församling
057341033
Namn
Silleruds kyrka
Adress
672 95 Årjäng
Kommun: Årjäng
Vägbeskrivning
Från Årjäng kör E18 mot Karlstad ca 15 km. Vid skylt Silleruds kyrka sväng höger.
Tillbaka
Årjäng
Kyrka