Sjöänds Skans

Sjöänds skans är en försvarsanläggning från 2:a världskriget - naturskönt belägen vid Holmtjärn i Glaskogens Naturreservat.
Sjöänds skans utgjorde ett knutpunktsförsvar för att förhindra en framryckning i östlig riktning mot Glafsfjorden. Denna skans är en av de största och är dessutom den bäst bevarade i Sverige.
Skansen omfattade 30 000m2 med konstruktioner på halva dess yta. Överallt finns en mängd förbindelsegångar, skyddsrum, pjäsvärn samt andra skyddsanordningar.
INFO
Plats
Arrangör
Kamratföreningen Fortet 118
Eldansnäs Nedre Kullen
661 96 Långserud
eldansnas@gmail.com
Namn
Sjöänds Skans
Adress
Unnamed Road
672 91 Årjäng
Kommun: Årjäng
Vägbeskrivning
Från Årjäng kör Ni väg 172 mot Arvika efter ca 7 km svänger Ni höger mot Glaskogens Naturreservat. Fortsätt ca 7 km skansen ligger vid Holmtjärn i en vänsterkurva.
Tillbaka
Årjäng
Besök hemsida
Hus & kulturmiljöer