Tegen

Vid Tegen finns en rik ängsflora med flera ovanliga växtarter.
Sydost om Årjäng, i det stora barrskogsområdet öster om sjön Västra Silen, ligger gården Tegen som en insprängd oas. Det omkring 4 hektar stora området beboddes fram till 1985 men brukningen upphörde tidigare. Gården har inköpts av statens naturvårdsverk och kommer att göras till naturreservat. Äldre odlingslandskap som Tegen blir allt mer sällsynta inslag i dagens rationella jord- och skogsbruk.

Under många hundra år präglades den svenska landsbygden av dessa öppna, leende kulturlandskap. De rester som nu återstår är viktiga kulturminnesmärken och omtyckta utflyktsmål. I takt med att landskapstypen blivit allt ovanligare har även de växtarter som hör samman med lövrika slåtterängar minskat i antal. Det gäller mindre vanliga arter som fältgentiana och slåttergubbe men även blommor som blåklint och prästkrage trängs tillbaka.

Vid Tegen finns en rik ängsflora med flera ovanliga växtarter. Brudsporre, nattviol, jungfrulin, smörbollar, slåttergubbe, ormrot, vitpyrola, fältgentiana och Jungfru Marie nycklar är några exempel på blommor som växer på Tegens ängar. I torrare partier finns kattfot. Bland mera ovanliga buskar märks olvon och skogstry. Ett intressant inslag i vegetationen är en kraftig, flerstammig lind som växer i östra delen av området.

Källa: Värmländsk Natur - en reseguide, Björn Ehrenroth, Jan Schützer
INFO
Plats
Namn
Naturreservat Tegen
Adress
risviken
672 91 Årjäng
Kommun: Årjäng
Vägbeskrivning
Från Årjängs centrum kör du mot Bengtsfors, sväng vänster strax före trafikljusen. Fortsätt till skylt Risviken och Kanotcentral här svänger du höger. Fortsätt 10 km, så ser du en skylt med Tegen på vänster sida.
Tillbaka
Årjäng
Besök hemsida
Natursevärdheter