Wilderness Experience International Survival School

Testa medarbetarna under ett par dygn i vildmarken. Vi genomför kurser från nybörjarnivå till extrema kurser.
Kortkurser för föreningar och företag. Kompletta arrangemang med all utrustning.
Minimiålder 18 år. Startade 1985. Språk sv, ty, eng. Specialprogram finns.

Prova THE ULTIMATE CHALLENGE 3 dygn med extrema övningar till lands, sjöss och i luften. Speciellt för företag där ledarutbildning och team building är en del av verksamheten.

WEISS Överlevnadskurs
Vi tar åter upp vår internationella överlevnadskurs med max 12 deltagare.
Årligen har vi veckokurser för deltagare främst från England.
Max 12 deltagare från Storbritannien där språket är engelska.

All undervisning sker på engelska. Svensk instruktör följer kurserna. Minimiålder 18 år.
INFO
Plats
Öppettider
Arrangör
Nordmarkens Kanot Center AB
Risviken, Sandvika
672 91 Årjäng
canoes@tele2.se
Namn
Nordmarkens Kanot Center AB
Adress
Risviken
672 91 Årjäng
Kommun: Årjäng
Vägbeskrivning
Kör genom Årjängs centrum, sväng vänster strax före trafikljusen mot Sillegårdsed. Fortsätt till skylt Risviken och Kanotcentral. Sväng höger och fortsätt 7 km.
Handikappinformation:
Ramp finns vid behov.
Året runt
Tillbaka
Årjäng
Besök hemsida
Äventyr
Sport & motion

Priser

Pristyp: Dygn
Pris: 1250 kr
Beskrivning:
Från-pris och per person
Pristyp: Weiss överlevnadskurs 6 dagar
Pris: 7150 kr
Beskrivning:
Pris per person Max 12 deltagare