1000 sjöar och en kanal

Dalsland-Nordmarkens sjösystem är ett naturområde på nästan 10 000 kvadratkilometer med otaliga sjöar och vattendrag sammanknutna med Dalslands Kanal.

Sjösystem

Området sträcker sig från norra Dalsland upp till Årjängs Kommun. Dalsland-Nordmarken är ett av Europas finaste sjösystem med ren luft, friskt vatten och en rik natur. Här väntar otaliga sjöar och vattendrag, väl lämpade för kanoting. Paddla fram över vattnen och finn din egen väg mellan öar och uddar. Hitta en lägerplats för natten där du kan uppleva naturens stillhet. Kanske får du höra storlommens ödsliga läte ljuda genom sommarnatten, kanske får du se en älg i strandkanten. Beroende på väder, vind och dagsetappernas längd kan paddlingen bli ett kraftprov eller bara en skön avkoppling. Kanske just beroende på att området är väldigt lite kanal och väldigt mycket långsträckta, kristallklara sjöar, är kanot ett utmärkt färdmedel. Visst kan det bli ett och annat lyft under en kanotvecka men du behöver aldrig transportera kanoten någon längre sträcka.

Under den absoluta högsäsongen mitten av juli - mitten av augusti är det väldigt mycket kanotister i området. Vill du uppleva stillhet och vildmark rekommenderar vi dig att välja en annan tid under säsongen.

Eldningsförbud

1/6 -31/8 är eldning endast tillåten på registrerade lägerplatser i för ändamålet iordningställd och godkänd eldstad.Tänk på att all eldning sker på eget ansvar! Vid extrem torka kan totalt eldningsförbud införas vilket medför att all användning av öppen eld är förbjuden. Det är din skyldighet som gäst i området att informera dig om eventuellt eldningsförbud.

I Värmland hissas denna flagga på 25 platser när det råder totalt eldningsförbud. OBS! I Dalsland hissas inte några flaggor.
För aktuell information om eldning; Dalsland; 0531-52 63 55 Värmland; Länsstyrelsens webbplats

Service & Naturvårdskort

För att underlätta för både kanotister och markägare finns det i dag ett hundratal lägerplatser i sjösystemet. Lägerplatserna har i de flesta fall vindskydd, eldstad och en ekologisk toalett. Under säsongen finns det tillsynsmän som servar lägerplatserna med ved, städar och hjälper dig om du har frågor. För att finansiera denna extra service betalar alla som paddlar en avgift på 65:- per dygn och person.  Denna avgift går till markägarersättning för upplåtelse av lägerplatser, reparationer, underhåll och tillsyn i området.

Kartor

Det finns kartmaterial över området som visar var du hittar lägerplatser med mera. Kartorna kan du köpa på Turistbyråerna i området och naturligtvis hos våra kanotuthyrare.

I bland är resan viktigare än målet