Giftprästen i Silbodals församling

Kyrkoherde Anders Lindbäcks (1803-1865) plan var att blanda arsenik i nattvardsvinet.

Anders Lindbäck fick tjänst som präst i Silbodal och flyttade till Årjäng från Dalsland 1862. Årjängstrakten var då mycket fattig och Lindbäck kallade den för Sveriges Sibirien.

Fattigdomen bekymrade socknens nya präst men han var inte sen med att förstå vilken status hans ämbete uppnådde i en sådan bygd. Snart blev han traktens diktator. Anders Lindbäck insåg också snart hur mycket alla fattiga och sjuka kostade kommunkassan. Han kom då på en lösning som var ekonomiskt gynnsam samtidigt som den minskade lidandet hos utvalda församlingsmedlemmar.

Anders Lindbäck gjorde ofta hembesök hos fattiga och svaga för att välsigna dem och ge dem nattvarden. Konstigt nog blev flera personer ännu sjukare efter prästens besök. Några av dem avled till och med. Vad ingen visste då var att det ingick i Anders Lindbäcks plan och att han hade blandat arsenik i vinet.

Allt gick vägen ända tills han girigt frångick sin plan och hade livet av en som inte var fattig. Efter en tid erkände Anders Lindbäck tre mord och tre mordförsök. I sitt långa och mycket omskrivna försvarstal förklarade han att han gjorde det för att befria församlingsmedlemmarna från plågor. Men talet hjälpte inte och Anders Lindbäck dömdes till döden.

Han föregick dock sitt straff genom att själv hänga sig i sin cell i Karlstads fängelse.

Relaterade sidor